Po v?erejším zahájení dnes United Islands of Prague vrcholí hlavním programem.

V?era byl hlavní hv?zdou David Koller, který p?ed zraky tisíc? p?ihlížejících divák? uvedl na pódium kapelu Baset+ jako vít?ze sout?že Objevy United Islands.

„Ostrovy“ vygradují dnešním programem, kdy se mimo jiné odehraje i vystoupení britských rocker? Arcane Roots, kte?í se objeví jako hlavní zahrani?ní hv?zda festivalu. Vstup je tradi?n? zdarma.

Na?erpejte inspiraci z videa ze v?erejšího dne a doražte ješt? do Karlína!

Dnešní program

Reagovat