Objevy United Islands 2018

Sout?ž nad?jných kapel Objevy United Islands vrcholí. V?era o p?lnoci jsme uzav?eli ve?ejné hlasování a nezbývá nám, než pod?kovat vám všem, kdo jste hlasovali. Te? už je vše v rukou poroty v ?ele s Davidem Kollerem a ve st?edu se dozvíte výsledky.

Tady je 52 kapel, které se díky vašim 7 586 hlas?m dostaly do užšího výb?ru (o padesáté místo se d?lí 3 kapely).

Po?adí Kapela Po?et hlas?
1. Czech It 498
2. Until the end 399
3. Lena Yellow 347
4. Expedice Apalucha 287
5. Noemiracles 259
6. Mad Days 251
7. Minimum 239
8. Ethery 216
9. Small Town Life 205
10. DMG a Funky Terrorist 203
11. Pearly Seconds 191
12. Hádramašmátrá 189
13. Geronimo 177
14. Zoo And Aquarium 155
15. Andband 141
16. ?ardáš Klaun? 140
17. Periferic 131
18. On The Roof 128
19. Wilder ft. Milli 115
20. John Hayllor 110
21. Noisetrap 95
22. Jump 95
23. Martin Hrubý a B?hví 92
24. Anteater 92
25. Majvely 90
26. Saavld 87
27. E+Mausy 85
28. Lonely Virgin Robots 82
29. Zajic Company 80
30. Idio a Idio 79
31. Goofy Cow 77
32. Vesper 76
33. Souvra? 76
34. Human Face 76
35. Together 75
36. Sendwitch 74
37. Kpt. Krab 72
38. H_NA 69
39. Manu Destra 68
40. Jay Delver 64
41. The Envlps 63
42. Housky 60
43. Dušan Vitázek And Band 60
44. První – Poslední 59
45. Black Holes 59
46. United Heads 56
47. FoxO 54
48. Brixtn 53
49. Jiný ?lov?k 52
50. NTS 50
51. Rehab 50
52. Choré vz?ahy 50

Od za?átku nám jde p?edevším o hudbu a chceme návšt?vník?m festivalu p?estavit nové zajímavé kapely. Proto jsme hodili n?kolika kapelám záchranné kolo. Jedná se o kapely Baset, Critical Acclaim, Fuzzy2102, Drtikol, Teepee, Pilot Season a We Are The Hills.

Kate?ina Kon?elíková, damaturgyn? festivalu, vybrala t?chto 7 kapel, které by se podle po?tu hlas? do užšího výb?ru nedostaly, ale my v??íme, že stojí za pozornost poroty. Ta te? pe?liv? poslouchá všech 59 skladeb a vybírá 20 kapel, které si zahrají na letošním 15. ro?níku festivalu. Absolutního vít?ze vybere v roli objevitele sám David Koller.

Ve st?edu se dozvíte výsledek. Sledujte naši facebookovou stránku, nebo si p?ihlaste odb?r newsletteru, aby vám vyhlášení vít?z? neuteklo.

Reagovat