Dnes si dáme skladbou Love / Dead od belgické trippopové kapely Faces On TV.

Love / Dead vás dostane do klidného místa ve vaší mysli, i když podle názvu byste tak ur?it? nesoudili. Koncerty kapely jsou jedna velké poezie. Faces On TV k nám navíc p?ivezou své nové debutové album Night Funeral, se kterým za poslední m?síc sklízí úsp?chy nejen na domácí p?d?, ale i v zahrani?í.

Další skladby Faces On TV si poslechn?te tady

Reagovat