Na dnešní den mám pro vás p?ichystanou píse? Nevermind od n?mecké indie kapely Leoniden.

Na Leoniden se osobn? moc t?ším! Energie vyza?ujícící z jejich hudby a jak jsem se mohla na vlastní k?ži p?esv?d?it i z jejich koncert? je neuv??itelná. Není divu, že si je Franz Ferdinand vybrali jako p?edskokana. Jako song dne jsem vybrala pecku Nevermind z alba nesoucí stejný název jako kapela.

Další skladby od Leoniden si poslechn?te tady.

Reagovat