P?átelé, kone?n? je to tady a my máme to pot?šení oznámit vám výsledky letošního kola sout?že Objevy United Islands!

I když jste nám vydatn? pomáhali s užším výb?rem svými hlasy – a my vám za to moc d?kujeme! – od za?átku ?íkáme, že Objevy United Islands nejsou žádnou p?ehlídkou popularity nebo sout?ž typu „kdo utrhne nejvíc hlas?“.

Proto vít?znou dvacítku vybrala skupina „objevitel?“ složená z muzikant? a profesionál? z hudební branže v ?ele s Davidem Kollerem. Ten m?l p?i výb?ru absolutního vít?ze hlavní slovo a v pátek 22. ?ervna ho jako „p?edskokan“ uvede p?ed zraky tisíc? divák? na pódium Karlín stage.

Nebudeme vás dál napínat, na hlavní stage uvede David Koller kapelu baset+.

A pro? si David Koller vybral zrovna baset+? „Siln? intimní,“ ?íká.

Jan Baset St?ítežský je známý p?edevším jako jeden z p?edních ?eských kameraman? (Alois Nebel, Fair Play nebo seriál Kancelá? Blaník), který stojí také za videoklipy skupin J.A.R., Toxique nebo The Prostitutes.

Tvorba Jana Baseta St?ítežského se nese ve folkov?-písni?ká?ském duchu s nádechem melancholie a bývá p?irovnáván k Nicku Caveovi v jeho nejklidn?jších chvílích.

Tady si poslechn?te skladby od celé dvacítky vít?zných nad?jných kapel, které si zahrají 22. nebo 23. ?ervna na pódiích festivalu United Islands.

Blahop?ejeme jak kapele baset+, tak všem, kte?í se v sout?ži dostali až do tohoto absolutního finále! A všechny kapely, na které se letos nedostalo, zveme srde?n? k ú?asti v Objevech op?t p?íští rok.

Víc kapel se nám prost? letos do programu nevejde 🙂

  Baset+

„Záchranné kolo“ porota Objev? „hodila“ kapele Monna a tak si i tuto partu poslechnete na letošních United Islands.

  Monna

Reagovat