Doprava

Metro

  • zastávky K?ižíkova (B), Invalidovna (B), Florenc (B, C)

Tramvaj

  • ?. 3, 8, no?ní linka 92 (Karlínské nám?stí, K?ižíkova, Urxova, Invalidovna)
  • ?. 40 Festivalová tramvaj, Trasa: Výstavišt? (Metronome Festival) -> Karlín (UIOP) (každých 15 min od 13:30-22:00)

Dopravní omezení v Karlín?

V oblasti jsou modré zóny a festival vyžaduje nutná dopravní omezení v oblasti Karlína, proto nedoporu?ujeme jezdit na festival autem.

Náhradní parkování pro rezidenty bude už od pátku zajišt?no v ulici Sokolovské v oblasti Kaizlových sad? a na Rohanském ostrov?. Vyhrazená stání pro invalidy z?stanou zachována, stejn? jako p?ístup ke garážím a pr?jezd do nich bude umožn?n.

Povolané osoby budou vpušt?ny autem do areálu pouze s povolením vjezdu.

Mapa areálu United Islands of Prague

Program

V pátek odpoledne je program na t?ech scénách: Karlín stage a Radio 1 stage na Karlínském nám?stí a ?Ro Jazz stage v Kaizlových sadech. Do rána se m?žete bavit na Klubové noci v p?ti klubech nebo zajít na film do Letního kina Regina.

V sobotu b?ží program na všech scénách a z ulice K?ižíkovy vznikne p?ší zóna s doprovodným programem.

Kompletní program festivalu najdete zde.

Bankomaty

  • Sokolovská 62 (Euronet Services)
  • Sokolovská 38 (Komer?ní Banka)
  • Thámova 289 (?eská Spo?itelna)
  • Thámova 1180 (Raiffeisenbank)

Info stany

  • v ulici K?ižíkova u metra
  • uprost?ed Karlínského nám?stí
  • U Invalidovny

Zdravotníci

Bílý stan na rohu ulice K?ižíkova a ulice Karlínské nám. vedle info stanu
St?et ulic Za Invalidovnou a U Invalidovny

Toalety

Doprovodný program