P?vodem mexický pianista Alex Mercado od po?átku ohromuje svou brilantní hrá?skou technikou a fantazií, s jakou provází hudebními krajinami, plnými neot?elých melodií, ne?ekaných improvizací a toho nejlepšího co p?ináší sv?t moderního jazzu.

Už v roce 2010 otevíral koncert pro Eltona Johna, a o ?ty?i roky pozd?ji ho magazín Downbeat uvedl ve výb?ru toho nejlepšího, co by ?tená?i rozhodn? nem?li p?eslechnout, v roce 2015 poprvé absolvoval skv?le p?ijaté turné i v Evrop?.

Na svém novém druhém albu Symbiosis, vzniklém v New Yorku, se p?edstavuje jako sou?ást tria s basistou Scottem Colleym a bubeníkem Antoniem Sanchezem; spole?n? udivují skv?lou souhrou a bravurním zacházením s dynamikou.

Kapela vystoupí za podpory Velvyslanectví Spojených stát? mexických v ?eské Republice

Diskutujte a hodnoťte

Oficiální newsletter United Islands

Přihlaste si odběr newsletteru a dostávejte čerstvé info na email

Ctíme vaše soukromí a odběr si můžete kdykoli snadno odhlásit