United Islands Of Prague 2018 představují první zahraniční jména. Jsou jimi velké nové objevy evropské hudební scény

Rakouské indie rockové hv?zdy At Pavillon, n?mecký mix Michaela Jacksona a At The Drive-In s názvem Leoniden ?i uhran?ivý slovenský elektronický kvartet Says. To jsou jen n?které z mnoha velkých evropských objev? zít?ka, které zahrají na dalším ro?níku nejv?tšího multižánrového festivalu United Islands Of Prague.  Ten se uskute?ní ve dnech 22. a 23. ?ervna v Karlín?.

V Praze 2. kv?tna 2018 – Festival United Islands Of Prague se již patnáct let soust?edí na objevování nové muziky a hudebních talent?. A za svoji bohatou historii p?edstavil více než tisícovku zahrani?ních um?lc?, p?i?emž ?ada z nich dnes pat?í k velkým jmén?m sv?tové hudební scény. V letošním roce tomu nebude jinak.

Jednou z nejv?tších hudebních senzací festivalu bude zcela jist? vystoupení rakouské indie rockové formace At Pavillon, v níž zpívá charismatický frontman Mwita Mataro. „Z jejich plánovaného vystoupení na United Islands mám skute?n? velkou radost. Pokoušeli jsme se je zabookovat už na ro?níky 2016 a 2017, ale termínov? nám to vyšlo až letos. Sama jsem je naživo slyšela na letošních Waves Vienna a stoprocentn? m? to utvrdilo v tom, že to je kapela, kterou na festivalu prost? musíme mít,“ ?íká dramaturg festivalu Kate?ina Kon?elíková na adresu kapely, jejíž hudba ?asto zní i z vlivného rakouského rádia FM4.

Velká o?ekávaní jsou spojována i s vystoupením n?mecké indie rockové skupiny Leoniden, která se vyznává z obdivu k Michaelu Jacksonovi, Fugazi i At The Drive-In. Jejich debutové album Nevermind sklidilo pozitivní ohlasy kritiky i fanoušk?, skupin? vyneslo ú?inkování na nejv?tším evropském showcase festivalu Eurosonic 2018 a jako p?edkapelu pro své n?mecké turné si je osobn? vybrali i skotští Franz Ferdinand. Další velkou vycházející hv?zdou sou?asného evropského indie rocku, která se chystá do Karlína, jsou rumunští Vama. Tato skupina v roce 2015 nahrávala s producentem Jamesem Lewisem, který v minulost pracoval nap?íklad s Jamesem Bluntem ?i Cee Lo Greenem a v sou?asné dob? vyprodává velké haly po celém Rumunsku.

Z velkých nad?jí naší lokální scény, vystupujících na letošních „Ostrovech“, pak není možné nezmínit nap?íklad uhran?ivou slovenskou indie elektronickou ?tve?ici Says ?i nabroušené pražské alternativní rockery John Wolfhooker. V roli objevitel? nových hudebních nad?jí zde vystoupí též David Koller, Buty ?i Vypsaná Fixa. Další oznámení vystupující jsou pak zve?ejn?ni na stránkách unitedislands.cz a facebook.com/unitedislandsofprague.

Letošní ro?ník United Islands Of Prague pro hudební nadšence p?ichystá více než patnáct scén s hudební produkcí a bohatý doprovodný program, na n?jž je vstup již tradi?n? zdarma. Karlín se tak b?hem festivalu op?t stane místem, p?inášejícím nevšední hudební zážitky. Inovací letošního ro?níku je sout?ž za?ínajících kapel a interpret? Objevy United Islands. Zájemci, kte?í si cht?jí zahrát p?ed po?etným publikem festivalu, se mohou až do ned?le 7. kv?tna registrovat na adrese unitedislands.cz/objevy.

Reagovat